̵̢̡͞ ҉̴͟҉ ̷̢̧ ̀͏҉ ̷͘͠ ͏͏̢ ̶̨͘͟ ̛̕͠ ̵̢ ́͘͝͠͞ ̛͜͝͏̡ ̷̸̢̀͟ ͜͜͞͡ ̢̛̛͢ ̵̀͝͡ ҉̧́́͡ ̛͡͏ ̵̨̢͢ ̴͜ ̵͠͠Are you lost?̛͟͠ ̴̛͝ ̨҉̶ ̡́ ̵̛͡ ͠ ̡͘ ̷̨͡ ̡̡͢͏̛ ̶͢͝ ͡͏̷̴ ̸͠͏̢ ̸̶́͠ ̷̀͝͝ ́̕ ̶͟ ̢ ̸͢͠ ̶̧͡ ̢̡

̸̶̡̕͢ ̴̢ ̡̛͡ ͏̵̸̢͟ ̵̶̕͘͘ ̷̧̡͘͟ ̛͡ ̵̸̛ ̶̸͘͠͏ ҉͘ ̷̸̨͝ ̕̕ ͏͢ ̨́͟͡ ̨̧ ̷͠͏ ̸̛̕͘͟ ́́ ̨̀́͝ ̨̀́̕͝Is everything okay?̡̀ ̧͡ ̧́҉͞ ̧̡͏͏ ̕͡͠҉͏ ̵̴̨̨ ̛͘͘͜͠ ́͝͏́́ ͡ ̡̧͜ ̵̷̛̀͞ ̴́ ́́ ̷́͝ ͞͏̢ ͏̴̢ ̴̡ ̕͘ ̵̷̶͏ ̸